PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Vandværket 
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målere opsat inden for givne perioder, f.eks. alle målere opsat i år 2010, med mellemrum enten stikprøvekontrolleres eller udskiftes. Vandværket kan, iflg. reglerne, frit vælge mellem stikprøvekontrol eller udskiftning og i Karise Vandværk har vi valgt udskiftning.

Afprøvning og/eller udskiftning af målerne skal sikre, at afregning af vandforbruget sker på et korrekt grundlag. Ved stikprøvekontrol afprøves de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år, afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium. 
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Aktuelt

Se dit vandværk

Fredag den 26. april 2019 er der mulighed for at besøge vores nye vandværk på Møllevej 6C. Dørene er åbne mellem kl 14 og 18 og det vil være muligt at komme ind og se "maskinrummet" i det nye vandværk.

Generalforsamling

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg vedtægterne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling under pkt. 5.

D
riftsinformation 16.04.2019


Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen.
 

NYT VANDVÆRK:
Se beskrivelsen af det nye vandværk  under punktet 'NYT VANDVÆRK'

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk