PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Vandværket 
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målere opsat inden for givne perioder, f.eks. alle målere opsat i år 2010, med mellemrum enten stikprøvekontrolleres eller udskiftes. Vandværket kan, iflg. reglerne, frit vælge mellem stikprøvekontrol eller udskiftning og i Karise Vandværk har vi valgt udskiftning.

Afprøvning og/eller udskiftning af målerne skal sikre, at afregning af vandforbruget sker på et korrekt grundlag. Ved stikprøvekontrol afprøves de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år, afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium. 
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes 27-05-2021 kl. 19.30 på vandværket, Møllevej 6C.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Stort vandspild - Kilden fundet
Kilden til vandspildet er nu fundet.

Men vi opfordrer alle til
løbende at 
checke deres
vandmåler.
F.eks et 
løbende toilet kan
koste dig 
hundredevis af
kroner om året.

Karise Haveaffaldsplads
Pladsen er genåbnet med en midlertidig løsning, hvor haveaffaldet ikke må lægges på jorden, men skal i containere, da der ellers kan ske udvaskning til vores drikkevand. Ryd op, hvis du taber haveaffald, når du læsser af.
Den endelige løsning vil være et vandtæt underlag på en del af pladsen, hvor haveaffaldet skal læsses af. Regnvand afledes til kloak, og løsningen forventes indført 2. kvartal 2021.

For god ordens skyld
Karise vandværk har ikke dispensation til at overskride grænseværdier for pesticider, og det har vi heller ikke brug for. Vores vand er rent. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk