PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Aflæsning af vandmåler
Hver ejendoms vandmåler skal som minimum aflæses 1 gang årligt, pr. 31.december.

I god tid inden den 31. december udsendes et aflæsningskort, som kan udfyldes og indsendes. Det er også muligt at indberette aflæsningen via internettet eller på telefonen som tast-selv service. Alle aflæsninger, går til FAXE FORSYNING , der sender resultaterne videre til de enkelte vandværker i kommunen og selv bruger dem til beregning af vandafledningsafgift.

Det er derfor vigtigt at huske aflæsningen af vandmåleren. Vandværket bruger aflæsningen til både beregning af betaling for vand og beregning af det á conto beløb, du skal betale det næste år. Hvis du ikke indberetter en årsaflæsning, vil din årsafregning ske enten ved, at vandværket og Faxe forsyning bruger et anslået forbrug i årsafregningen, eller at repræsentanter for vandværket foretager kontrolaflæsning på din bopæl.

Det er i begge parters interesse, at der sker en årlig aflæsning. En for lav ansættelse kan betyde en stor efterregning, når aflæsning endelig sker, og en for høj vil betyde, at du sparer penge op i vandværkets kasse, men uden renter.

Ud over den årlig aflæsning vil vandværket desuden anbefale, at man jævnligt aflæser sin vandmåler, og på den måde holder kontrol med, at vandforbruget er som forventet. En utæt hane eller en løbende cisterne kan på kort tid forøge vandforbruget ganske betragteligt, og med en ubehagelig efterbetaling til følge. Desuden er rent drikkevand en begrænset ressource, som vi skal værne om, bl.a. ved at undgå vandspild. 

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes 27-05-2021 kl. 19.30 på vandværket, Møllevej 6C.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Stort vandspild - Kilden fundet
Kilden til vandspildet er nu fundet.

Men vi opfordrer alle til
løbende at 
checke deres
vandmåler.
F.eks et 
løbende toilet kan
koste dig 
hundredevis af
kroner om året.

Karise Haveaffaldsplads
Pladsen er genåbnet med en midlertidig løsning, hvor haveaffaldet ikke må lægges på jorden, men skal i containere, da der ellers kan ske udvaskning til vores drikkevand. Ryd op, hvis du taber haveaffald, når du læsser af.
Den endelige løsning vil være et vandtæt underlag på en del af pladsen, hvor haveaffaldet skal læsses af. Regnvand afledes til kloak, og løsningen forventes indført 2. kvartal 2021.

For god ordens skyld
Karise vandværk har ikke dispensation til at overskride grænseværdier for pesticider, og det har vi heller ikke brug for. Vores vand er rent. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk