PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har 4 boringer. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er de placeret i 2 områder med god afstand imellem.
Karise Vandværk indvinder årligt ca. 135.000 m3 vand (2018)

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Desuden er der i de senere år kommet krav fra miljøstyrelsen om analyser for specifikke pesticider, der er fundet i drikkevandsboringer andre steder i landet. Ingen af disse prøver har vist spor af pesticider i vores drikkevand.

Vandets hårdhed
Hårdhedsgraden er i juni 2019 målt til 22 grader dH

Aktuelt

Generalforsamling
Vandværket afholdt generalforsamling den 1. juli 2020 på vandværket. Regnskab og budget kan ses her på siden. Referatet bliver lagt op, når det er godkendt.

Karise Haveaffaldsplads
I presseomtalen af lukningen af haveaffaldspladsen nævnes "at man har fundet koncentrationer over grænseværdierne for drikkevand af pesticider".

Det er IKKE i vores drikkevand, der er fundet pesticidrester, men i det (regn)vand, der lægger haveaffaldet "i blød" og afledes til faskine.

Vandprøve

Vi har i dag (24-09-2019) fået prøveresultaterne fra den boring, der ligger tæt på haveaffaldspladsen. Der er IKKE fundet spor af pesticider eller andet, der ikke skal være i vandet. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk