PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har 2 boringer, der tilsammen kan dække det daglige forbrug. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er der etableret en 3. boring i god afstand fra de nuværende og den forventes taget i brug i slutningen af 2009. En 4. boring etableres i løbet af 2010 og derved vil vi have et godt grundlag for sikkerhed i forsyningen.


Karise Vandværk indvinder årligt ca. 130.000 m3 vand (2014)
 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos tilfældige forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Vandets hårdhed
Hårdhedsgraden er i februar 2018 målt til 19 grader dH

Aktuelt

Generalforsamling
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag den 14. maj kl. 19.30
på vandværket Møllevej 6C. Dagsorden iflg vedtægterne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling under pkt. 5.


D
riftsinformation 16.04.2019

Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen.
 

NYT VANDVÆRK:
Se beskrivelsen af det nye vandværk  under punktet 'NYT VANDVÆRK'

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk