PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har 4 boringer. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er de placeret i 2 områder med god afstand imellem.
Karise Vandværk indvinder årligt ca. 135.000 m3 vand (2018)

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Desuden er der i de senere år kommet krav fra miljøstyrelsen om analyser for specifikke pesticider, der er fundet i drikkevandsboringer andre steder i landet. Ingen af disse prøver har vist spor af pesticider i vores drikkevand.

Vandets hårdhed
Hårdhedsgraden er i marts 2020 målt til 21 grader dH

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Blev afholdt 27-05-2021 på vandværket.


Stort vandspild - Kilden fundet
Kilden til vandspildet er nu fundet.

Men vi opfordrer alle til
løbende at 
checke deres
vandmåler.
F.eks et 
løbende toilet kan
koste dig 
hundredevis af
kroner om året.

Karise Haveaffaldsplads
Pladsen er genåbnet med en midlertidig løsning, hvor haveaffaldet ikke må lægges på jorden, men skal i containere, da der ellers kan ske udvaskning til vores drikkevand. Ryd op, hvis du taber haveaffald, når du læsser af.
Den endelige løsning vil være et vandtæt underlag på en del af pladsen, hvor haveaffaldet skal læsses af. Regnvand afledes til kloak, og løsningen forventes indført 2. kvartal 2021.

For god ordens skyld
Karise vandværk har ikke dispensation til at overskride grænseværdier for pesticider, og det har vi heller ikke brug for. Vores vand er rent. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk