PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har 2 boringer, der tilsammen kan dække det daglige forbrug. Af hensyn til sikkerhed i forsyningen er der etableret en 3. boring i god afstand fra de nuværende og den forventes taget i brug i slutningen af 2009. En 4. boring etableres i løbet af 2010 og derved vil vi have et godt grundlag for sikkerhed i forsyningen.


Karise Vandværk indvinder årligt ca. 130.000 m3 vand (2014)
 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol hos tilfældige forbrugere (som kontrol af ledningsnettet)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Vandets hårdhed
Hårdhedsgraden er i februar 2018 målt til 19 grader dH

Aktuelt

Driftsinfo:

Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen. 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk