PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

 

Takstblad 2018


Takstbladet for 2018 kan hentes ved at klikke HERTakstblad 2019


Takstbladet for 2019 kan hentes ved at klikke HER


Takstblad 2020


Takstbladet for 2020 kan hentes ved at klikke HER


Aktuelt

Generalforsamling
Afholdes 19. maj 2020
kl. 19.30 på vandværket,
Møllevej 6C.

Karise Haveaffaldsplads
I presseomtalen af lukningen af haveaffaldspladsen nævnes "at man har fundet koncentrationer over grænseværdierne for drikkevand af pesticider".

Det er IKKE i vores drikkevand, der er fundet pesticidrester, men i det (regn)vand, der lægger haveaffaldet "i blød" og afledes til faskine.

Vandprøve

Vi har i dag (24-09-2019) fået prøveresultaterne fra den boring, der ligger tæt på haveaffaldspladsen. Der er IKKE fundet spor af pesticider eller andet, der ikke skal være i vandet. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk