PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk


 

Regulativ for Karise Vandværk a.m.b.a.

Karise Vandværk har pr. 1. januar 2014 fået et nyt regulativ. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med de fleste vandværker samt Teknik og miljø forvaltningen i Faxe kommune.

Regulativet kan læses herForbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.