PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

 

Regnskab

Herunder kan du finde de reviderede og godkendte regnskaber for vandværket.

Klik på det regnskab, du ønsker at se:

Regnskab for 2011

Regnskab for 2012

Regnskab for 2013

Regnskab for 2014

Regnskab for 2015


Regnskab for 2016

Regnskab for 2017

Det fuldstændige regnskab kan fås ved henvendelse til vandværkets kasserer.

 

Budget
 

Budget for 2016

Budget for 2017

Budget for 2018

Aktuelt

Generalforsamling
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag den 14. maj kl. 19.30
på vandværket Møllevej 6C. Dagsorden iflg vedtægterne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling under pkt. 5.


D
riftsinformation 16.04.2019

Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen.
 

NYT VANDVÆRK:
Se beskrivelsen af det nye vandværk  under punktet 'NYT VANDVÆRK'

 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk