PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Referater fra Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder


Herunder kan du finde referater fra vandværkets generalforsamlinger og fra de bestyrelsesmøder, hvor der er behandlet emner af generel interesse.

Klik på det referat, du ønsker at læse:


Generalforsamling for 2012, afholdt 28.05.2013


Generalforsamling for 2013, afholdt 27.05.2014

Generalforsamling for 2014, afholdt 28.05.2015

Ekstraordinær generalforsamling 18.11.2015

Generalforsamling for 2015, afholdt 30.05.2016

Generalforsamling for 2016, afholdt 16.05.2017

Generalforsamling for 2017, afholdt 29.05.2018

Generalforsamling for 2018, afholdt 14.05.2019 

Generalforsamling for 2019, afholdt 01.07.2020 

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes 27-05-2021 kl. 19.30 på vandværket, Møllevej 6C.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Stort vandspild - Kilden fundet
Kilden til vandspildet er nu fundet.

Men vi opfordrer alle til
løbende at 
checke deres
vandmåler.
F.eks et 
løbende toilet kan
koste dig 
hundredevis af
kroner om året.

Karise Haveaffaldsplads
Pladsen er genåbnet med en midlertidig løsning, hvor haveaffaldet ikke må lægges på jorden, men skal i containere, da der ellers kan ske udvaskning til vores drikkevand. Ryd op, hvis du taber haveaffald, når du læsser af.
Den endelige løsning vil være et vandtæt underlag på en del af pladsen, hvor haveaffaldet skal læsses af. Regnvand afledes til kloak, og løsningen forventes indført 2. kvartal 2021.

For god ordens skyld
Karise vandværk har ikke dispensation til at overskride grænseværdier for pesticider, og det har vi heller ikke brug for. Vores vand er rent. 


 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk