PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Karise Vandværk forsyner i dag ca. 1175 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vores elektriker straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer, hvorfra vi i 2009 udpumpede ca. 139.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere. I 2008 udpumpede vi ca. 143.000 kubikmeter og i 2007 ca. 154.000 kubikmeter. Det faldende forbrug skyldes både udskiftningen af ældre (og utætte) forsyningsledninger og at forbrugerne bruger mindre vand. Rent faktisk er antallet af forbrugere steget fra 1115 til 1170 i den samme periode.  

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Henvendelse kan ske på vandværkets telefon:

7070 2407

Bedst i tiden 16:30 til 18:00

Klik her for at se hele bestyrelsen


E-mail:
admin@karise-vandvaerk.dk