PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

VandbehandlingenVandet pumpes ind fra vores fire boringer. To af boringerne ligger vest og nordvest for Karise og to ligger mod sydvest.  
Det nye vandværk vil have to parallelle produktionslinjer, der kan fungere samtidigt eller hver for sig. Derved opnår vi en høj forsyningssikkerhed.

I vandværket pumpes vandet først gennem et af filtrene (de blå tanke). Derefter iltes det under tryk, og pumpes til slut over i en af de to lagringstanke.
Lagringstankene er, ligesom al rørføring inde i vandværket, lavet i rustfrit stål, og de kan hver rumme 128 m3

Fra lagringstankene pumpes vandet ud i ledningsnettet ved hjælp af op til 4 pumper. Vores styringssystem måler hele tiden trykket i ledningsnettet, for når forbruget stiger, falder trykket. Styringen reagerer så ved at øge pumpekapaciteten, enten ved at skrue op for de aktive pumper, eller ved at sætte en pumpe mere i gang. 

Vores forbrug ligger på mellem 350 og 410 m3 vand i døgnet, højest omkring spisetid.

Udstyret til vandbehandlingen er allerede under produktion (20.03). Billedet viser et af de to filtre, vandet skal igennem. Filtret er ca. 2,50 m højt.

 Tankene til opbevaring af drikkevandet er ligeledes langt i produktionen (22.03). Hver tank er 16,94 m lang og 3,30 m i diameter.