PRINT SEND TIL EN VEN
Karise Vandværk

Bestyrelsen i Karise Vandværk a.m.b.a.:


Formand:
Søren Kristensen
Elmevej 8
4653 Karise
Mob.:  2923 0063
 

Kasserer:
Klaus Kej
Bredgade 40
4653 Karise
Mob.:  2160 6008
Redaktør af hjemmesiden

Bestyrelsesmedlemmer:
Leif Pedersen

Møllevej 13
4653 Karise
Mob.: 2163 3445

Erik Petersen
Rønne alle 22
4653 Karise
Mob.:  2096 0890

Jens Frederiksen
Rithrasvej 34
4653 Karise

Mob.:  4048 0348


E-mail: admin@karise-vandvaerk.dk

Aktuelt

Generalforsamling
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag den 14. maj kl. 19.30
på vandværket Møllevej 6C. Dagsorden iflg vedtægterne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling under pkt. 5.


D
riftsinformation 16.04.2019

Der er ingen planlagte afbrydelser af vandforsyningen.
 

NYT VANDVÆRK:
Se beskrivelsen af det nye vandværk  under punktet 'NYT VANDVÆRK'